Riksidrottsförbundet är den organisation som samlar alla idrottsföreningar i Sverige. Ett tecken på hur stark och stor idrottsrörelsen är i Sverige är att förbundet har runt 3 miljoner medlemmar, som är fördelade på hela 22 000 föreningar runt om i landet.

Förbundet bildades år 1903. Detta var en följd av att flera rikstäckande organisationer hade bildats parallellt under 1890-talet, vilket i sin tur kom sig av de många lokala idrottsföreningar som organiserades på olika platser i landet under 1880-talet, främst inom rodd och gymnastik. Till en början hette också Riksidrottsförbundet just Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund.

Det förbundet gör för sina medlemsföreningar är att stödja dem i deras verksamhet på olika sätt, samt att vara en företrädare för idrottsrörelsen i politiska frågor och debatter. Som tränare, styrelsemedlem eller eldsjäl i en idrottsförening i landet kan man med andra ord vända sig till Riksidrottsförbundet med frågor om allt från föreningens organisation till att få material om förbundets mål för svensk idrott. Om du behöver en plats att förvara detta material i föreningens mötesrum kan du gå in på Furniturebox.se, där du bland annat kan köpa en byrå som passar perfekt för ändamålet.

Ett av de mål som Riksidrottsförbundet strävar mot är att idrotten ska vara för alla. Idag finns det utbredd idrottsverksamhet för barn, ungdomar och elitsatsande ungdomar och vuxna, men det som det råder mer brist på är idrottsverksamhet som riktar sig till äldre, det vill säga de som är 65+. En av de valfrågor som Riksidrottsföreningen driver inför valet 2018 är därför att idrottsrörelsen ska ges ett förstärkt offentligt stöd för att kunna utveckla föreningsidrott för äldre. På detta sätt fortsätter Riksidrottsförbundet hela tiden att förbättra svensk idrott.