SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund som grundades år 1985, och som har som syfte att finnas som en resurs för idrottsföreningar och idrottsförbund i Sverige, för att de ska kunna utvecklas och utbilda sina ledare och medlemmar. De som ligger bakom SISU kan i grunden sägas vara förbunden själva, då studieförbundet bildades vid ett möte för specialidrottsförbundens representanter. Mötet hölls på Bosön, där Idrottshögskolan idag ligger, och SISU är skolans huvudman. Själva SISU:s kansli ligger dock i Idrottens hus i Stockholm.

SISU har ett brett utbud av utbildningsmaterial och kurser, inom en rad olika områden som är relevanta för idrotten. De håller till exempel utbildningar i idrottskunskap, ledarskap och tränarskap, idrottsskador och rehab, kost och näringslära samt förenings- och förbundsutveckling, men även ämnen som rör själva driften av en förening, som ekonomi och juridik, eller marknadsföring och kommunikation.

SISU arbetar också för att alla som ägnar sig åt idrott i en förening i landet ska känna sig hemma där och må bra där. Detta arbete tar sig bland annat uttryck i de särskilda utbildningswebbar som SISU driver, som bland annat har teman som ”inkluderande idrott” och ”idrott och psykisk ohälsa”. På utbildningswebbarna finns mycket material som föreningarna kan använda i sitt eget arbete för att främja inkludering och psykiskt välbefinnande, till exempel stöd och mallar för detta arbete och exempel från verkligheten som kan användas som diskussionsunderlag. På sidan för psykisk ohälsa finns också symptom listade som man bör se upp med som tränare eller ledare i en förening.

Vilken typ av psykisk ohälsa som är vanligast beror dock självklart på vilken idrott man talar om. Inom många sporter är det till exempel vanligt med prestationsångest och liknande problem, medan man inom sporter som konståkning och gymnastik ofta stöter på ätstörningar. Oavsett vilket kan man få hjälp från SISU gällande hur man ska hantera och bemöta sådana problem. Ett exempel på hur det specifika problemet ätstörningar hanteras inom de sporter som nämndes ovan är att ledarna inom sporterna lägger stort fokus på att lära ut näringslära och hur viktigt det är för idrottare att äta varierat och rikligt. Målet med idrott i föreningar är ju inte att man ska gå ned i vikt, utan att man ska prestera så bra som möjligt inom sporten och må bra samtidigt som man gör det. De måltidsersättningar och andra preparat för viktnedgång som många använder i kombination med sin träning förespråkas med andra ord inte inom idrottsrörelsen – i alla fall inte generellt. Sådana preparat, som Yokebe, kan dock vara till stor nytta för de som idrottar och sportar med det uttryckliga målet att gå ned i vikt.

Sammantaget kan sägas att SISU Idrottsutbildarna har stor betydelse för hur idrottsrörelsen i Sverige utvecklas, och således även för uppväxten av de barn- och ungdomar som är involverade i idrottsrörelsen – och att barn får en bra uppväxt är något som är viktigt för hela Sverige.