Det finns många idrottsföreningar i Sverige och det mesta arbetet utförs av frivillig arbetskraft. Men vad du kanske inte tänker på är att det också är en arbetsplats. För att få föreningen att lyckas och utvecklas är det viktigt att alla trivs och jobbar åt samma håll.

Medarbetarundersökning

Genom att göra en medarbetarundersökning kan du få en idé om hur medarbetarna trivs och vad de tycker. Du kan också få kunskap om hur föreningen kan utvecklas och vad som kan förbättras. De som genomför undersökningen kommer att känna sig mer delaktiga, vilket gör att de kommer att engagera sig mer och vågar komma med nya idéer och tankar. En medarbetarundersökning är inte obligatorisk enligt lag enligt Arbetsmiljöverket men den kan öka den positiva arbetsmiljön.

Utveckla föreningen

För att utveckla föreningen är det viktigt att medarbetarna är lojala och engagerade. Genom att du visar intresse för de anställda och deras åsikter blir de nöjdare och sprider goda synpunkter om föreningen. På så sätt utvecklas föreningen och leder till både större engagemang och fler medlemmar.