Det finns många föreningar och olika sporter som är desamma som andra men de kan ändå skilja sig från förening till förening och från sport till sport. Det krävs kanske lite mer från medlemmarna i vissa föreningar och mindre i andra. Dock brukar det alltid vara så att en medlemsavgift är kravet och vad alla kanske inte vet är att dessa pengar går helt och hållet till den förening som du är medlem i. Då det finns många föreningar som har med motorsport att göra till exempel så är det just den förening som du valde att bli medlem i som får del av medlemsavgiften.

Vill man vara delaktig i andra föreningar med så får man betala medlemsavgift även där. Det som man måste ha i åtanke är att pengarna kommer gå till bra ändamål. Det gynnar barnen eller ungdomen.

Vill man vara med och påverka så var med på de olika mötena som kommer. Det kan vara möten där man ska se efter en ny styrelsemedlem eller där en ekonomisk sammanfattning ska ges ut. En verksamhetsberättelse ska kanske framföras så det är bra om du kan vara delaktig i det.