När ett barn är med i en sport som de vill utöva så leker de oftast i början. Att leka sig fram gör att barnet inte tröttnar för de har inte krav på sig. Det är aldrig bra för ett barn att ha för höga krav på sig för då tröttnar de fort och det kan även ge dem prestationsångest i högre ålder. Barnet utvecklas mer positivt om de får lära sig i den takt som de klarar av.

Idrotten delas oftast efter ambitionsnivå och ålder vilket är väldigt viktigt för att det ska bli så bra som möjligt för samtliga idrottare. Det mindre barnet kan inte lika mycket som det äldre och på så sätt hämmas inte det barn som kan mer. En barnidrott är i regel upp till tolv års ålder medan ungdomsidrotten är från tonåringar och upp till 20 år. Vuxenidrotten är från det man har fyllt 20 år.