En idrottsförening behöver självklart aktiva idrottare för att fungera, då föreningen utan dessa inte skulle ha någon verksamhet alls. Men för att verksamheten ska fungera när man väl har aktiva idrottare är arbetet som utförs av volontärer och föräldrar oumbärligt.

De allra flesta idrottsföreningarna i Sverige idag bärs nämligen upp av det ideella arbete som föräldrarna till medlemmarna i föreningen utför. Det handlar om allt från att ta sig an omfattande poster inom föreningen som ordförande, kassör och sekreterare till att ställa upp som funktionär vid matcher och tävlingar, att ordna med fika till föreningens säsongsavslutningar eller att hjälpa sitt idrottande barn att sälja underkläder, salami eller bingolotter för att få in pengar till föreningen. Om man har ett av de förstnämnda uppdragen har man sannolikt också ansvar för exempelvis nycklarna till föreningens klubbrum och andra lokaler. Då kan det vara bra att beställa en särskild nyckelring med klubbens logotyp, så att man inte blandar ihop nycklarna med sina privata nycklar. Sannolikt har man redan tillräckligt att tänka på, och behöver inte en sak till att oroa sig för.

I vissa fall får ordföranden och resten av föreningens styrelse arvode för det arbete de utför, eftersom de tar på sig betydligt mer ansvar än många andra föräldrar i föreningen. Annars är det vanligtvis bara tränarna i föreningen som är arvoderade. Resten av föreningens verksamhet är således beroende av att idrottsföräldrar engagerar sig i sitt barns idrottande så till den grad att de är villiga att arbeta gratis.