Medan många andra sporter har korpverksamhet eller på andra sätt är tillgängliga för alla att utöva, är konståkning en sport som har varit stängd för de som inte började åka skridskor i tidig ålder. På samma sätt har det inte funnits något annat val än att sluta med sporten för de som inte längre vill tävla. Detta håller dock på att förändras i takt med att allt fler konståkningsklubbar i landet breddar sin verksamhet.

Som ett exempel på detta kan nämnas att många klubbar idag har någon form av hobbygrupp, det vill säga en träningsgrupp för de åkare som inte längre tävlar men som vill fortsätta åka konståkning på motionsnivå eller som fortfarande vill utveckla sin åkning.

Det blir också allt vanligare med grupper för vuxna nybörjare, vilket betyder att det inte längre är för sent att börja lära sig konståkning trots att man för länge sedan har gått ut skolan. Många som väljer att börja i dessa vuxengrupper har intresserat sig för sporten i samband med att deras barn börjat åka.

En nackdel med konståkning, oavsett vilken ålder man börjar åka i, är dock att det är en relativt dyr sport, i alla fall om man vill börja tävla. Förutom avgifterna för istiderna och för att köpa skridskor, tillkommer då avgifter till tränare för att koreografera program, och för att köpa dräkter. Om man har andra stora kostnader, till exempel för att man håller på med en lägenhetsrenovering i Stockholm (där priserna ju generellt är högre) kan det därför vara en bra idé att vänta med att ansöka om medlemskap till en konståkningsklubb.