Det finns många fotbollsföreningar i vårt avlånga land och samtliga föreningar har många medlemmar. Det är inte bara spelare som är medlemmar utan det är många ledare och eller funktionärer också. Ofta är det hela familjer som är medlemmar i föreningen. Många föreningar har ett medlemspris för den enskilda spelaren men har man fler spelare inom familjen så kan man få betala en annan summa. Lite högre då det är flera men ändå mindre om man slår ut det på de enskilda individerna.

När man sitter i styrelsen i en fotbollsförening så kan det innebära lite arbete som till exempel att man sköter om fotbollsplanerna, man arrangerar de olika fotbollsmatcherna eller så sköter man rentav pappersarbetet som finns i en förening. När man inte är tränare för ett seniorlag så arbetar samtliga ideellt, det vill säga helt utan betalning. Man gör det för att det gynnar barnen och förhoppningsvis en själv. Förening ger mycket åt alla. Det är socialt då man träffar andra människor och det bästa av allt är att en förening är öppen för precis alla! Det finns egentligen bara två krav som man måste följa. Det ena är att man måste absolut följa föreningens stadgar och det andra är att man måste betala medlemsavgiften. Många engagerar sig i fotbollsföreningar och man träffar andra som har fotboll som sitt intresse.

Som i de flesta föreningar så spelar föräldrarna till barnen en mycket stor roll. De är viktiga för föreningarna. När det gäller barn som spelar så behövs föräldrarna till att ställa upp med till exempel bilkörning till och från matcher eller för att delta i de gemensamma aktiviteterna eller rentav sälja korv och dricka på hemmamatcherna.

För varje förening som bildas krävs det motiverande ledare och tränare som finns där i bakgrunden vid varje träning och vid varje match. De hjälper och stödjer barnen och ungdomarna och finns där till hands. De har tagit på sig ett ansvarsfullt ledaruppdrag och de gör det för att de brinner för barnen och ungdomarna. De är inte bara ledare utan de är även förebilder för varje barn och ungdom.

När det gäller medlemsavgiften så går dessa pengar till utrustning, fotbollsplaner och domare. Allt kostar och alla föreningar behöver få in pengar för att kunna betala det som krävs för att en match ska kunna bli av.