Svenska Biljardförbundet bildades år 1940 och är sedan år 1974 medlemmar i Riksidrottsförbundet. Inom Svenska Biljardförbundet finns de tre grenarna carambole, pool och snooker. Förbundets uppgift är att administrera, förvalta och utveckla den svenska biljardsporten.

Totalt finns det i dagsläget cirka 35 föreningar som är anslutna till Svenska Biljardförbundet. Föreningarna finns från Malmö i söder till Umeå i norr. Förbundet har som mål att växa och få ännu fler medlemsföreningar och aktiva spelare. Det finns i dag ett antal biljardhallar runt om i Sverige där det inte finns en förening som är ansluten till förbundet. Många av biljardhallarna i Sverige drivs med ett kommersiellt syfte. Ofta är det inte själva idrottsföreningen som äger hallen utan det är en kommersiell ägare. Oavsett vem som äger hallen kan det vara en bra idé att lämna över sina ärenden till ett företag som är experter på inkasso för att på så sätt minska sina förluster.

Biljard är en känd idrott som de allra flesta har provat på någon gång. Den gren som de flesta har testat på fritidsgården eller på ett hotell är pool. På Eurosport har de allra flesta någon gång åtminstone noterat att det spelas snooker. Grenen carambole är den biljardgren som först började spelas i Sverige.

Carambole

Carambole skiljer sig från de andra biljardgrenarna genom att det spelas på ett bord som saknar hål. Här är istället syftet med spelet att med sin egen boll träffa de två andra bollarna. Carambole spelas med tre stycken bollar (en vit, en gul och en röd). Den disciplin inom carambole som är vanligast är trevallars carambole. Här ska spelaren med köbollen träffa de båda andra bollarna. Innan den andra bollen träffas måste köbollen ha träffat en vall minst tre gånger. Sverige har haft stora framgångar internationellt inom carambole genom främst Torbjörn Blomdahl. Han har blivit världsmästare sex gånger. Första gången år 1986 och senast år 2019.

Pool

Pool är den vanligaste och största grenen inom svensk biljard. Pool spelas i ett flertal discipliner där 8-ball, 9-ball, 10-ball och 14:1 är vanligast. 8-ball är den disciplin som de flesta har kommit i kontakt med. 8-ball spelas med femton bollar numrerade 1-15. Två spelare möter varandra. Den ena spelaren ska sänka bollarna 1-7 och den andra bollarna 9-15. Spelaren måste sänka alla sina bollar innan det är tillåtet att försöka sänka boll nummer åtta. Läs mer om de övriga disciplinerna på Biljardförbundets hemsida. Sveriges bästa poolspelare just nu är My Nguyen som bland annat har vunnit junior-EM.

Snooker

Snooker spelas på ett större bord än de båda andra grenarna. Ett snookerbord har dimensionen 6 gånger 12 fot. Den vanligaste disciplinen som spelas är 15 reds. Den spelas med 22 bollar. 15 av bollarna är röda, sex stycken är färgade. Spelet går ut på att spelarna ska sätta varannan röd, varannan färgad boll. Så länge det finns röda bollar kvar på bordet placeras det färgade bollarna tillbaka upp på bordet.